ประกาศใช้ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ที่เริ่มในเดือนนี้

การประกาศใช้ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ที่เริ่มในเดือนนี้ ลูกจ้างในจังหวัดภูเก็ต ขอให้ภาครัฐดูแลด้านสวัสดิการและควบคุมราคาสินค้าที่อาจจะปรับเพิ่มตามราย จ่ายที่นายจ้างต้องจ่ายเพิ่มขึ้น ด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานภูเก็ต ขอความร่วมมือนายจ้าง ได้ปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด

ตามที่จังหวัดภูเก็ต ได้เป็นหนึ่งใน 7 จังหวัดนำร่องการขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาท พร้อมกับกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร เริ่มในเดือนเมษายนนี้ จากการสำรวจสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ต พบ ว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการประกาศปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ แต่ขอให้ภาครัฐช่วยดูแลในเรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้สอดคล้องกับอัตราค่าจ้างที่ปรับเพิ่มขึ้น และออกมาตรการควบคุมราคาสินค้าที่อาจปรับสูงขึ้นตามมาจากการประกาศใช้ค่าแรง ขั้นต่ำ
อย่างไรก็ตามมีเสียง สะท้อนจากผู้ใช้แรงงานบางกลุ่ม ที่ยังกังวล เพราะหากคำนวณรายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือน ยังน้อยกว่า ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากค่าครองชีพ ส่งผลให้พวกเขาไม่มีเงินออมเก็บไว้ใช้ในอนาคต.
ด้านนายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า พื้นที่ จังหวัดภูเก็ต โชคดีที่สถานประกอบการส่วนใหญ่เป็นโรงแรมและกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ การท่องเที่ยว ซึ่งมีประมาณ 8 พันแห่งที่ขึ้นทะเบียนนายจ้างไว้ และสถานประกอบการเหล่านี้ จ่ายเงินค่าจ้างสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำอยู่แล้ว อย่าง ไรก็ตาม เชื่อว่าอาจะมีปัญหาในเรื่องของการจ่ายเงินค่าจ้างขั้นต่ำเกิดขึ้นบ้าง ซึ่งจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบในกรณีที่มีปัญหาการร้องเรียนเข้ามา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ได้ขอความร่วมมือนายจ้างได้ปฏิบัติตามกฎหมาย จ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ไม่ว่าลูกจ้างมีเชื้อชาติ สัญชาติใด หากไม่ดำเนินการมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ.

ขอขอบพระคุณ ข้อมูลจาก กรมประชาสัมพันธ์
ข่าวประจำวันที่ 02 เม.ย. 55