เทศบาลตำบลเชิงทะเลเตรียมจัดแข่งขันเชิงทะเลมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2554

นายสุนิรันดร์ รชตะพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงทะเล เปิดเผยว่า ด้วยเทศบาลตำบลเชิงทะเลได้จัดทำโครงการแข่งขัน “เชิงทะเลมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2554 เพื่อเทิด

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2554 อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ ตลอดจนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันมิให้เยาวชนและประชาชน มั่วสุมเรื่องยาเสพติด

แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็นประเภท ฟันรัน (3.5 กม.) ชายและหญิง ประเภทมินิมาราธอน (13 กม.) ชายและหญิง และประเภทฮาล์ฟมาราธอนชายและหญิง โดยผู้เข้าเส้นชัย 200 คนแรกในประเภทฟันรันจะได้รับเหรียญที่ระลึก ส่วนผู้เข้าเส้นชัยอันดับ 1-3 ได้รับถ้วยรางวัล ประเภทมินิมาราธอน (13 กม.) ผู้เข้าเส้นชัย 250 คนแรกได้รับเหรียญที่ระลึก ผู้เข้าเส้นชัยอันดับ 1-10 ชายและอันดับ 1-5 หญิง รับถ้วยรางวัล ส่วนประเภทฮาล์ฟมาราธอน (21 กม.) ผู้เข้าเส้นชัย Over All ชาย/หญิง อันดับ 1 -5 รับเงินรางวัล 2,000 1,700 1,500 1,000 และ 800 บาทตามลำดับ ส่วนอันดับที่ 6-10 รับเงินรางวัล 500 บาท

กำหนด การแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554 ในเวลา 06.00 น. ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงทะเล อ. ถลาง จ. ภูเก็ต ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลเชิงทะเล โทร. 076-324440 ต่อ 307-309 หรือที่คุณนฤพนธ์ สุขสวัสดิ์ โทร. 084 - 1910164 หรือที่ www.cherngcity.org

ข้อมูลจาก กรมประชาสัมพันธ์
ข่าวประจำวันที่ 03 ส.ค. 54