สาธารณสุขภูเก็ต ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี 1 มิ.ย. – 31 สิงหาคมนี้

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชิญชวนประชาชนฉีด วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี 1 มิ.ย. – 31 สิงหาคมนี้ ณ โรงพยาบาลของรัฐในพื้นที่ภูเก็ตทั้ง 3 แห่ง

นายศักดิ์ แท่นชัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ดำเนินงานให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาลปี 2555 แก่ บุคลากรที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค ทั้งโรคไว้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลและไข้หวัดนก ซึ่งบุคลากรกลุ่มนี้อาจะเป็นผู้แพร่โรคต่อไปถึงกลุ่มผู้มีความเสี่ยงต่อโรค สูงและหรือเป็นผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไว้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลและไข้หวัดนก พร้อม ๆ กัน เป็นแหล่งให้เกิดการกลายพันธุ์ของเชื้อไข้หวัดนกได้ รวมถึง ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ หญิงมีครรภ์ อายุครรภ์ 7 เดือนขึ้นไป บุคคลโรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35) , ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้, บุคคลอายุ 2 ปี ถึง 65 ปี ที่มีโรคเรื้อรัง 9 กลุ่มโรค (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยระเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด เบาหวาน ธาลัสซีเมียและภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ), บุคคลอายุ 65 ปีขึ้นไปทุกคน และบุคลาอายุ 6 เดือนถึง 2 ปีทุกคน โดยให้บริการฟรี ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2554 ซึ่งจังหวัดภูเก็ตให้บริการที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลป่าตองและโรงพยาบาลถลาง

โรคไข้หวัดใหญ่ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่า ซึ่งมีการระบาดเป็นช่วง ๆ ในหน้าฝนและหน้าหนาว เป็นเชื้อที่มีโอกาสกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่รุนแรงได้ สามารถติดต่อได้ทางการหายใจ จาม ไอ ซึ่งอาการโดยทั่วไปจะคล้ายไข้หวัดจากเชื้ออื่น ๆ ทั่วไป แต่มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรง มีไข้ และเกิดโรคแทรกซ้อนได้มากกว่า ผู้ป่วยจะมีน้ำมูกไหล ไอ เจ็บคอ มีไข้สูง ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว โดยทั่วไปจะมีอาการ 2-3 วัน แต่บางรายอาจมีอาการรุนแรง เช่น ปอดบวม และจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หลังจากหายอาจมีอาการอ่อนเพลียมึนงงไปอีกหลายสัปดาห์ ทั้งนี้โรคไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้ด้วยตนเองโดยการรักษาร่างกายให้แข็ง แรงและอบอุ่น รวมถึงล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำ เครื่องใช้ส่วนตัวไม่ควรใช้ปะปนกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนแออัด ไม่คลุกคลี หรือนอนร่วมกับผู้ป่วยในระยะที่มีการระบาดของโรค ซึ่งในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงควรรับการฉีดวัคซีนตามกำหนดเวลาที่แพทย์แนะนำ เสมอ ในกรณีที่ไม่สามารถมารับการฉีดวัคซีนได้ตามเวลาที่กำหนด ควรรีบมารับการฉีดทันทีที่ทำได้ ทั้งนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตยังได้กล่าวฝากถึงการสังเกตอาการข้าง เคียงของการได้รับวัคซีนฯ ว่า วัคซีนทุกชนิดสามารถทำให้เกิดอาการข้างเคียงได้ สำหรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อาจมีอาการบวมแดงบริเวณที่ฉีด มีไข้ ปวดเมื่อย มักจะเริ่มไม่นานหลังฉีด อาการดังกล่าวควรหายภายใน 1-2 วัน ซึ่งการแพ้ถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตมีน้อยมาก ถ้าหากเกิดขึ้นจะปรากฏภายใน 2-3 นาที ถึง 2-3 ชั่วโมงหลังฉีด โดยอาจมีอาการหายใจไม่สะดวก เสียงแหบ หรือหายใจมีเสียงดัง ลมพิษ ซีดขาว อ่อนเพลีย หัวใจเต้วเร็วหรือเวียนศีรษะ การดูแลรักษา หากปวด บวมบริเวณที่ฉีดให้ประคบด้วยผ้าเย็น หากมีไข้ให้รับประทานยาลดไข้ในขนาดที่เหมาะสม หากมีอาการรุนแรงหรือเป็นมาก ควรปรึกษาแพทย์ทันที และแจ้งอาการให้ทราบโดยละเอียด

ขอขอบพระคุณ
โสภณ เคี่ยมการ ส.ปชส.ภูเก็ต/ข่าว เสงี่ยม เอียดตน /พิมพ์
ภาพประกอบข่าวจาก อินเตอร์เน็ท